Akademik çalışma detaylarım aşağıdaki özgeçmişimde mevcuttur.